Gemeenten

Sinds januari 2019 werk ik als communicatieadviseur bij de Gemeente Utrecht. Ik ben teamleider externe communicatie in het Corona crisisteam. Daarnaast ben ik communicatieadviseur mobiliteit. Ik ben beleidsadviseur in het fiets -en voetgangersprogramma en adviseer voor herinrichtings- en bouwprojecten. Voorbeelden zijn de aanleg van de Uithoflijn/tram 22 en de bouw van de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek.

In de wijk Kanaleneiland in Utrecht hebben in 2011 verschillende partijen hun krachten gebundeld met als doel het imago van de wijk te verbeteren. Ik adviseer deze partijen (woningcorporaties, politie, gemeente), maak een plan van aanpak in overleg met betrokkenen en verzorg de interactieve onderdelen met bewoners, referentiepersonen, professionals en beslissers uit de wijk.

De gemeenten Bodegraven en Reeuwijk fuseren. Ik begeleid de fusie op communicatiegebied en zorg ervoor dat de communicatieteams gaan samenwerken. Ik ontwikkel beleid, ben lid van de Stuurgroep en adviseer de beide Colleges en de Directeur. Een brede opdracht waarin communicatieadvies, maar ook coachen en trainen centraal staan.

Voor de Gemeente Nieuwegein ben ik communicatie-regisseur –en adviseur van het project NIEUWegein GROEN.  Het verzorgen van interactieve communicatie met bewoners is een belangrijk onderdeel.