Ministeries

Ik begeleid in 2011 een van de zes burgerpanels in de maatschappelijke dialoog over magastallen en de toekomst van de veehouderij in Nederland. Naast werkbezoeken, persbegeleiding en interactieve sessies schrijf ik het rapport dat wordt aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De aansturing is in handen van Hans Alders.

In 2007 verzorg ik de Communicatie voor het project i-teams bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Doel van dit project is bij te dragen aan invoering van de e-overheid bij gemeenten, provincies en waterschappen. Ook ben ik actief met de inzet van e-communities.