provincie

Opstellen van een strategische communicatievisie in 2008 voor het project Groene Hart. In samenwerking met verantwoordelijken van de diverse provincies. Opstellen van communicatieplannen. Advisering rond interactieve communicatietrajecten. Coaching van een medewerker.

Met betrekking tot de provinciale verkiezingen in 2007: Adviseur voor en coördinatie van de verkiezings-campagne voor Provinciale Staten (7 maart 2007). Intern aansturen van campagneteams. Projectleider van perszaken/free publicity, debatten en verkiezingsavond. Aansturen van debat -, vormgevings -en tekstbureaus.

In 2006: verzorgen van in- en externe communicatie voor de leden van de Provinciale Staten. Maken van persbeleid. Interactieve bijeenkomsten met bewoners.